R2watch (*** 50% OFF ทุก Package พิเศษ ***)เปรียบเทียบสินค้า (0)


กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 7 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿3,576.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 15 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿3,780.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 30 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿4,176.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 7 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿3,660.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 15 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿3,960.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 30 วัน,ไม่รวมการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿4,656.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MP ต.. เพิ่มเติม

฿4,980.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MP ต.. เพิ่มเติม

฿5,196.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 1 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MPติดตั้ง.. เพิ่มเติม

฿5,580.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MP ต.. เพิ่มเติม

฿5,076.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MP ต.. เพิ่มเติม

฿5,736.00

กล้องวงจรปิด 1 MP, ติดตั้งภายใน, Frame Rate 6 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 1MP ต.. เพิ่มเติม

฿5,796.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿5,316.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿5,520.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿5,916.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿5,400.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿5,700.00

กล้องวงจรปิด 2 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 2 MP .. เพิ่มเติม

฿6,276.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿5,616.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿5,820.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 1 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿6,216.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 7 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿5,700.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 15 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿6,000.00

กล้องวงจรปิด 4 MP, Frame Rate 6 fps, บันทึก 30 วัน,รวมค่าการติดตั้ง *** รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสัญญาบริการรายปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ปี ค่ะ ***
กล้องวงจรปิด 4 MP .. เพิ่มเติม

฿6,576.00

แสดง 1 ถึง 24 จากทั้งหมด 24 รายการ (1 หน้า)