Mobile Video Surveillance Solutions

Mobile VSS Benefit
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หรือ ทรัพย์สิน เช่นมิจฉาชีพทำร้ายคนขับและขโมยสินค้า

  • ทำให้ง่ายที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารจะตรวจดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงานขับรถ เช่นพนักงานมีอาการหลับใน การคุยหรือแชตโทรศัพท์ขณะขับรถ การไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การสนทนาเชิงทุจริตของพนักงาน การจิดรถบริเวณต้องสงสัย

  • มีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  • ดูภาพสด/ย้อนหลัง/เก็บlog

  • ดูภาพจากมือถือได้

  • ส่งสัญญาน GPS ระบุตำแหน่งรถได้

  • ทำการแจ้งเตือนได้ เชน ความเร็วรถ

  • ทำให้ระบบขนส่ง ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.