IP Phone

ติดตั้งระบบ IP Phone Solution

ออกแบบและรับติดตั้งตู้สาขาแบบ IP PBX สำหรับระบบ IP Phone ซึ่งทำงานผ่านระบบ IP  โดยสามารถใช้งานร่วมกับสาย LAN ภายในองค์กรได้ทันที โดยการโทรศัพท์แบบ VoIP นั่นมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น Video Call และการใช้งานบน Smart Phone ทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบ Analog ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายการโทร กรณีที่มีหลายสาขา และมีการโทรระหว่างสาขา เพราะระบบ IP Phone ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Call ระหว่างสาขา


 


 ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.